icon-cart 0
19000298

Điện thoại hỗ trợ

Tin tức & Tư vấn

Hướng dẫn, mẹo vặt

Hải sản

Ghẹ bóc nõn

700.000 ₫ Tặng: 210.000 ₫

chả cá thu

230.000 ₫ Tặng: 69.000 ₫

bề bề bóc nõn

300.000 ₫ Tặng: 90.000 ₫

MỰC KHÔ

1.200.000 ₫ Tặng: 360.000 ₫

Mực rim me

65.000 ₫ Tặng: 1.950 ₫

Mực rim me

65.000 ₫ Tặng: 1.950 ₫

Mực 1 nắng Cô Tô

2.500.000 ₫ Tặng: 225.000 ₫

Hải Sản

1.000.000 ₫ Tặng: 300.000 ₫

Khô Dứa 1 Nắng

385.000 ₫ Tặng: 115.500 ₫

Mực 1 Nắng

385.000 ₫ Tặng: 115.500 ₫